Димитър Василев Радойков

Роден на 17 януари 1879 г. в гр. Самоков, починал на 4 юли 1940 г. Син на самоковския зограф Васил Попрадойков. Постъпва в първия випуск на Рисувалното училище в София и завършва (1901 г.) при проф. Ив. Мръквичка. Учителствува в гимназията в Казанлък (до 1907 г.), в Самоков, а след 1910 г. в Русе.

Рисува портрети, много пейзажи и картини от селския и градския бит, военни картини – някои запазени в НХГ София, Казанлъшкия музей и др.

Участва в редица изложби, прави изложба във Вашингтон.

Творби: „Недоразумение”, „Някога”, „Казанлъшки пазар”, „Вретенарка”, „Перачки” и др. Автор на множество икони в градски и селски църкви.


Благодарим на Любомир Николов от историческият музей в Самоков за предоставената информация.