сградата на неделното училище в двора на църквата "Св. Богородица" където се е помещавала сбирката на галерията в периода 1960-68 г.


част от фонда на художествената галерия експониран в читалището в Стражица в началото на 70-те


Людмила Живкова на откриването на галерията на 28 Април 1977 г.


сградата на галерията преди земетресението


посетители на обиколка из залите на художествената галерия


посетители на обиколка из залите на художествената галерия


посетители на обиколка из залите на художествената галерия


посетители на обиколка из залите на художествената галерия


посетители на обиколка из залите на художествената галерия

1 • 2