"Пейзаж"
неизвестен
"На село"
Иван Йонков
"Двор"
Петър Кръстев
"Майка"
Виолета Молнова
Из цикъла"Героичен кръвеник- Началото"
Спиридон Борисов
"Ивайло пред Велико Търново"
Иван Б. Иванов
"Камбанарията на Джото"
Т. Николов
"Св. София"
Васил Захариев
"В ТКЗС"
Иван Йонков
"Зима"
Петко Кръстев
12345678 • 9 • 101112