"Пиета"
Ненко Ненков
"Майка с дете"
Иглика Шилигарска
"Полет"
Димитър Казаков
"Разпит"
Христо Песев
1 • 2